Vánoční sleva: nakupte za 1.000,- Kč a máte slevu 15%, nakupte za 1.500,- Kč a máte slevu 20%.

Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:               bylinky-rafael.cz

Společnost:                                 Jiří Krátký

Se sídlem:                                    Valeč 186, 675 56 Valeč u Hrotovic

IČ/DIČ:                                          45431329 / CZ6904224547

E-mailová adresa:                     obchod@bylinky-rafael.cz

Telefonní číslo:                           603 254 470

 

 

 

Spotřebitel:

 

Moje jméno a příjmení:        

 

Moje adresa:                             

 

Můj telefon a e-mail:             

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne                                                           jsem ve Vašem obchodě  bylinky-rafael.cz  vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 

 

 

 

 

 

(zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 

 

 

 

 

(* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

 Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  1. Datum objednání:

 

  1. Datum obdržení:

 

  1. Číslo objednávky:

 

  1. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

 

 

  1. a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 

 

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  1. Adresa spotřebitele:

 

  1. Email:

 

  1. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V                                                                                           Dne

 

                                      (podpis)

______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.